กิจกรรมประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่างข่าวอื่น ๆ