กิจกรรมประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมยุทธศึกษาทหารบกข่าวอื่น ๆ