กิจกรรมประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศข่าวอื่น ๆ