กิจกรรมประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาศูนย์การบินทหารบกข่าวอื่น ๆ