กิจกรรมประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารสื่อสารข่าวอื่น ๆ