กิจกรรมประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยขาวกรองทางทหารข่าวอื่น ๆ