กิจกรรมโครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงาน แก่ครอบครัวกำลังพลกองทัพบกที่ทุพพลภาพฯ

   

คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการสร้างองค์ความรู้   สร้างคน สร้างงาน แก่ครอบครัวกำลังพลกองทัพบกที่ทุพพลภาพ ในความดูแลของสมาคมแม่บ้านทหารบก  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘๑๕  ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี

วันที่ : 7 มิ.ย. 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 212

ผู้บันทึก : พ.อ.หญิง สุกัญญา ช้างแก้ว [8 มิ.ย. 2561, 15:32]