โครงการช่วยเหลือกำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวกำลังพลที่พิการ

   

โครงการช่วยเหลือกำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวกำลังพลกองทัพบกที่พิการ  ตามโครงการจ้างงานผู้พิการ เพื่อทำงานในชุมชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่มุ่งเน้นให้กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพ ได้ประกอบอาชีพ มีรายได้เพิ่มเติมจากเงินบำเหน็จ บำนาญที่ได้รับอยู่  เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

วันที่ : 6 มิ.ย. 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 243

ผู้บันทึก : พ.อ.หญิง สุกัญญา ช้างแก้ว [6 มิ.ย. 2561, 13:33]