นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกเยี่ยมชมการดำเนินโครงการของสมาชิกแม่บ้านในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2

   

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินโครงการของสมาชิกแม่บ้านหน่วยสาขากองทัพภาคที่ ๒ ณ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยมีอุปนายกสมาคมฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ รวมถึงสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกพื้นที่กองทัพภาคที่ ๒ เข้าร่วมด้วย โดยนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก อุปนายกสมาคมฯและหัวหน้าฝ่ายฯได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้ดูแลและผู้ใช้สิทธิตามโครงมาตรา ๓๕ (๗) ประจำปี ๒๕๖๓ ในการนี้นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกและคณะฯ ได้ร่วมกันเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ โดยรายได้จากการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ จะนำไปสนับสนุนกำลังพลและครอบครัว เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “แม่บ้านยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนา” เพื่อให้ความรู้ด้านการเพิ่มทักษะการวางแผนใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปแก่สมาชิกแม่บ้านที่มาเข้าร่วมงาน

วันที่ : 21 ก.พ. 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 286

ผู้บันทึก : กรทิพย์ ต่อบุญ [21 ก.พ. 2563, 10:49]