กิจกรรมจิตอาสา

   

-  เมื่อวันจันทร์ทื่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกพร้อมด้วยอุปนายกฯ หัวหน้าฝ่ายฯและคณะทำงานของสมาคมฯ ร่วมเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์” ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตธนบุรี โดยมีประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมพลาธิการทหารบกและคณะแม่บ้านของหน่วยฯ คณะผู้บริหารธนาคารธนชาติและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งฟื้นฟูต้นไม้บริเวณสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โบสถ์ ศาลาการเปรียญและบริเวณรอบวัด รวมทั้งได้ร่วมกันฟังธรรมเทศนาจากพระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ในโอกาสนี้ทางสมาคมแม่บ้านทหารบกยังได้ประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะทำงานฯที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์แก่วัดด้วย

วันที่ : 9 ธ.ค. 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 254

ผู้บันทึก : พ.อ.หญิง สุกัญญา ช้างแก้ว [9 ธ.ค. 2562, 10:01]