การออกร้านงานกาชาด

   

- ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก รศ.ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานกาชาด ณ บริเวณสวนลุมพินี โดยมีการออกร้านของสมาคมแม่บ้านทหารบก เล่นเกมช้อนไข่พาโชค และถ่ายรูปการกุศลกับบรรดาศิลปินดาราจากช่อง ๕ และช่อง ๗ และบรรดานางงาม โดยร้านสมาคมแม่บ้านทหารบกได้รับความสนใจจากประชาชนมากมาย รายได้ทั้งหมดจากการขายสลากกาชาด บัตรช้อนไข่และสินค้าของร้านค้าสมาคมฯโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

วันที่ : 9 ธ.ค. 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 214

ผู้บันทึก : พ.อ.หญิง สุกัญญา ช้างแก้ว [9 ธ.ค. 2562, 09:51]