ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย - สมาคมแม่บ้านทหารบก

   

- ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย - สมาคมแม่บ้านทหารบก ประจำปี ๒๕๖๒ ติดต่อรับรางวัลได้ที่ สมาคมแม่บ้านทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

โทร 02-279-1351 

หมดเขตรับรางวัล ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 พ้นกำหนดแล้วถือว่าท่านสละสิทธิ์ และมอบรางวัลให้กับสภากาชาดไทย

เงื่อนไขรางวัล จะจ่ายรางวัลให้กับผู้ถือสลากฉบับจริงที่ถูกรางวัลมาขอรับเท่านั้น 

วันที่ : 24 พ.ย. 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 7975

ผู้บันทึก : พ.อ.หญิง สุกัญญา ช้างแก้ว [24 พ.ย. 2562, 23:14]