อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายฯ เป็นตัวแทนสมาคมแม่บ้านทหารบก ร่วมบริจาคเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

   

- คุณวนิดา นาคพาณิชย์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายฯ เป็นตัวแทนสมาคมแม่บ้านทหารบก ร่วมบริจาคเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรีในรายการถ่ายทอดสด "ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม" ช่วงเวลา ๑๙.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ทางช่อง ๙ อสมท. โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับมอบเงิน เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

วันที่ : 17 ก.ย. 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 401

ผู้บันทึก : จ.ส.อ.จักราวุธ เกียรติสุวรรณ [21 ก.ย. 2562, 17:00]