อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก นำ คณะภริยาผู้เข้าร่วมประชุม IPACC IPAMS SELF 2019 เข้าชมพระบรมมหาราชวัง

   

- คุณวนิดา นาคพาณิชย์ และคุณสุภาพ สิริบรรสพ อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก นำ คณะภริยาผู้เข้าร่วมประชุม IPACC IPAMS SELF 2019 เข้าชมพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

วันที่ : 10 ก.ย. 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 330

ผู้บันทึก : จ.ส.อ.จักราวุธ เกียรติสุวรรณ [16 ก.ย. 2562, 20:37]