นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับคณะภริยาผู้เข้าร่วมประชุม IPACC IPAMS SELF 2019

   

- เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมอุปนายกฯ และหัวหน้าฝ่ายสมาคมแม่บ้านทหารบก รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับคณะภริยาผู้เข้าร่วมประชุม IPACC IPAMS SELF 2019 ณ โรงแรมรอยัลพริ้นเซส หลานหลวง ในการนี้นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกได้แนะนำโครงการของสมาคมแม่บ้านทหารบกที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ในการช่วยเหลือสนับสนุนและมอบขวัญกำลังใจแด่ครอบครัวของกำลังพลทหารบก โดยคณะภริยาผู้เข้าร่วมประชุมฯได้กล่าวชืนชมและประทับใจ

วันที่ : 9 ก.ย. 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 322

ผู้บันทึก : จ.ส.อ.จักราวุธ เกียรติสุวรรณ [16 ก.ย. 2562, 20:31]