สมาคมแม่บ้านทหารบกจัดการอบรมสมาชิกแม่บ้านทหารบกของหน่วยที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพและโรงเรียนของหน่วยในสังกัดกองทัพบก

   

- สมาคมแม่บ้านทหารบกจัดการอบรมสมาชิกแม่บ้านทหารบกของหน่วยที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพและโรงเรียนของหน่วยในสังกัดกองทัพบก “การสร้างการเรียนรู้ในยุค ๔.๐” โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกองทัพบก ในความดูแลของสมาคมแม่บ้านทหารบก โดย นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และหัวหน้าฝ่ายฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องชมัยมรุเชฐ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

วันที่ : 26 ส.ค. 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 253

ผู้บันทึก : จ.ส.อ.จักราวุธ เกียรติสุวรรณ [30 ส.ค. 2562, 14:01]