สมาคมแม่บ้านสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเชิญ สมาคมแม่บ้านทหารบกบรรยายเรื่อง แนวทางการช่วยเหลือคนพิการตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในมาตรา ๓๕

   

- สมาคมแม่บ้านสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเชิญ สมาคมแม่บ้านทหารบกบรรยายเรื่อง แนวทางการช่วยเหลือคนพิการ ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในมาตรา ๓๕ ที่ห้องประชุมชั้น ๖ สำนักปลัด (พื้นที่ศรีสมาน) โดยสมาคมแม่บ้านทหารบกได้มอบหมายให้ พ.อ.หญิง ชิดชม เจนตลอด เป็นผู้แทนบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ทั้งนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังเป็นกลุ่มสมาชิกแม่บ้าน เจ้าหน้าที่หน่วย และครอบครัวกำลังพลของคนพิการ รวมจำนวน ๘๐ คน เมื่อวันที่ ๙ ส.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

วันที่ : 9 ส.ค. 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 308

ผู้บันทึก : จ.ส.อ.จักราวุธ เกียรติสุวรรณ [10 ส.ค. 2562, 23:02]