นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกนำคณะถวายแจกันดอกไม้

-วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๓๐ คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก นำคณะทำงานสมาคมฯ ทูลเกล้าฯ ถวายแจ...

นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เยี่ยมหน่วยทหารพรานที่ ๑๔
-เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ก.ค.๒๕๖๑ คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก หัวหน้าฝ่ายฯ และคณะทำงาน เยี่ยมเยียน...
สม.ทบ. จัดผู้แทนบรรยายพิเศษ ที่สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองท...
- ในวันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๑เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ พ.อ.หญิงชิดชม เจนตลอด และ ร.ต.เพชร เกื้อจรูญ ได้รับมอบหมายจากนายกสม...
ประชุมหารือเพื่อการช่วยสนับสนุนโครงการฯ ตามมาตรา ๓๕
-เมื่อวันที่ ๔ ก.ค. ๖๑ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เชิญผู้แทน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด และผู้แทน บร...
การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรที่ม...
- เมื่อวันที่ ๒๒  มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒  สมาคมแม่บ้านทหารบก  คุณเญจ...

กิจกรรมทั้งหมด

 ข่าวเยี่ยมชมการดำเนินงาน ชมแม่บ้าน พล.ร.๙ และ มทบ.๑๗

สมาคมแม่บ้านทหารบกเยี่ยมชมการดำเนินงานของชมรมแม่บ้านทหารบก กองพลทหารราบที่ ๙ และมณฑลทหารบกที่ ๑๗ เมื่อวันที่ ๙ ก.ค.๒๕๖๑

วีดีโอทั้งหมด

    ระบบสารสนเทศของสมาคมแม่บ้านทหารบก

    ภาพกิจกรรมโครงการฯ


กิจกรรมโครงการทั้งหมด

    สินค้าและผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านทหารบก

 สุวภา(สายโซ่)

-

 สุนทรีเล็ก(สายโซ่)
-
รายละเอียด
 กระเป๋าเอกสาร
-
รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด