นโยบายสมาคมแม่บ้านทหารบก

ดำเนิน งานเพื่อสนับสนุนนโยบายกองทัพบกโดยผู้บัญชาการทหารบกเพื่อเทิดทูน และรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดทั้งดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวกำลังพลให้ดียิ่งขึ้น อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบกและประเทศชาติเป็นส่วนรวม


boss5 
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 12321240_1041441449256864_3990054667112663108_n.jpg
 • DSC_0377.JPG
 • DSC_0442.JPG
 • DSC_0508.JPG
 • home.jpg
 • IMG_3915.JPG
 • IMG_3991.JPG

ผลการออกสลากบำรุงกาชาดไทย สมาคมแม่บ้านทหารบก ประจำปี ๒๕๕๙ ออกสลากวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๓๐๐ ณ หน้าร้านค้าสมาคมแม่บ้านทหารบก ภายในบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต

 new lotto

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ

ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙

 ปฏิทินกิจกรรม
๑๐ ก.พ. สัมมนาภรรยาผู้บังคับหน่วยพื้นที่ ทภ.๑ ณ โรงแรมแกรนด์มิราเคิล 
๑๒ ก.พ.

บริษัทซีพีจำกัด(มหาชน) มอบเงินสนับสนุนสมาคมแม่บ้านทหารบก

๑๘ ก.พ.

กิจกรรมกลุ่มสานสัมพันธ์ยั่งยืน (กลุ่ม ๒) ณ กรมพลาธิการทหารบก

๒๔ก.พ. 

สัมมนาภรรยาผู้บังคับหน่วยพื้นที่ ท.ภ.๓  จว.เชียงราย

๒๔ มี.ค.

แถลงข่าวงานการชาด สมาคมแม่บ้านทหารบก