นโยบายสมาคมแม่บ้านทหารบก

ดำเนิน งานเพื่อสนับสนุนนโยบายกองทัพบกโดยผู้บัญชาการทหารบกเพื่อเทิดทูน และรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดทั้งดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวกำลังพลให้ดียิ่งขึ้น อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบกและประเทศชาติเป็นส่วนรวม


boss5 
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 12321240_1041441449256864_3990054667112663108_n.jpg
 • DSC_0377.JPG
 • DSC_0442.JPG
 • DSC_0508.JPG
 • home.jpg
 • IMG_3915.JPG
 • IMG_3991.JPG

ผลการออกสลากบำรุงกาชาดไทย สมาคมแม่บ้านทหารบก ประจำปี ๒๕๕๙ ออกสลากวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๓๐๐ ณ หน้าร้านค้าสมาคมแม่บ้านทหารบก ภายในบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต

 new lotto